English below

Er zijn de afgelopen week weer heel wat plaatjes teruggeplaatst (en nieuw toegevoegd) op de site bijbelplaatjes.nl
Onderstaand een overzichtje van de boeken die aangevuld zijn, met daarbij het aantal plaatjes dat er nu in staan.

Last week, there have been put back a lot of pictures on the site bijbelplaatjes.nl (also new ones were added)
Below is an overview of the books to wich pictures were added, showing the number of pictures that are currently in it.

2 Kronieken – 2 Chronicles – 45 afbeeldingen / pictures
Esther – 2 afbeeldingen / pictures
Daniël – Daniel – 25 afbeeldingen / pictures
Micha – Micah – 12 afbeeldingen / pictures

Romeinen – Romans – 114 afbeeldingen / pictures
1 Corinthe – 1 Corinthians – 72 afbeeldingen / pictures
Galaten – Galatians – 25 afbeeldingen / pictures
Colossenzen – Colossians – 40 afbeeldingen / pictures
Titus – 6 afbeeldingen / pictures
Filemon – Philemon – 3 afbeeldingen / pictures
1 Petrus – 1 Peter – 60 afbeeldingen / pictures
2 Petrus – 2 Peter – 24 afbeeldingen / pictures
2 Johannes – 2 John – 3 afbeeldingen / pictures

Gebruik deze plaatjes gerust op Facebook, Twitter, etc en geef zo de boodschap door

Feel free to use these pictures on Facebook, Twitter, etc and spread the message